Voorkom zwangerschapsdiscriminatie

17 april, 2018

Voorkom zwangerschapsdiscriminatie

Werk je in de uitzendbranche? Dan is de kans groot dat je een keer met discriminatie in aanraking komt. Want wat blijkt: zwangerschapsdiscriminatie is een vorm van discriminatie die juist bij vrouwen met een tijdelijk contract nogal eens voorkomt, zoals bij gedetacheerden en uitzendkrachten. In de ideale wereld krijgt iedereen exact dezelfde kansen, maar de realiteit laat zien dat dit lang niet altijd het geval is.

 

Discrimineren is verboden

Dat mag duidelijk zijn. In artikel 1 van onze grondwet staat dat iedereen gelijk behandeld dient te worden in gelijke gevallen. Doe je dat niet, dan maak je je schuldig aan discriminatie. Vaak betreft het ongelijkheid in geval van huidskleur, godsdienst, leeftijd of sekse. Het is goed je er bewust van te zijn dat dit in nog veel meer gevallen voorkomt. Een niet onbelangrijke en veel voorkomende vorm is discriminatie in het geval van zwangerschap.

 

Zwangerschapsdiscriminatie in de uitzendbranche

Het College voor de Rechten van de Mens opende een tijdelijk meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie. De meldingen die binnenkwamen werden bijna allemaal gedaan in geval van een arbeidsrelatie die werd beëindigd vanwege een zwangerschap of ziekte die hierdoor veroorzaakt werd. Bijna 20% van de meldingen hadden betrekking op de uitzend- en detacheringsbranche.

Voorzitter van het College Adriana van Dooijeweert: ‘Veel uitzendorganisaties lijken niet op de hoogte van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun zwangere werknemers, hier moet verandering in komen. De uitzendbranche moet beter en duidelijker hierover geïnformeerd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun zwangere werknemers en hebben de plicht om inleners en opdrachtgevers aan te spreken als zij zich schuldig maken aan discriminatie.’

 

Wat je moet weten

Het is in Nederland zo geregeld dat het UWV 100% van het dagloon als zwangerschaps- en bevallingsuitkering uitbetaalt, op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Ziek door de zwangerschap of bevalling dan neemt het UWV 100% van de betaling van het dagloon over op grond van de Ziektewet (ZW).

Zwangerschap mag nooit een reden zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er geldt een absoluut opzegverbod tijdens de zwangerschap, het bevallingsverlof en tot zes weken na werkhervatting.

 

Wat jij kunt doen

Uit de meldingen die bij het meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie binnenkwamen werd niet duidelijk of de inlener of het uitzendbureau de arbeidsrelatie beëindigde. Jij kunt als intercedent of recruiter in ieder geval zorg dragen voor het zelf naleven van de regels en je klant erop aanspreken als die de wet overtreedt.

 

Een aantal zaken moet je in ieder geval vermijden

Het stellen van vragen over de privésituatie: over een kinderwens of gezinsomstandigheden.

Vragen over de gezondheid van de werknemer: over eventueel ziekteverzuim bij een eerdere werkgever of over een zwangerschap.

 

Wat wel mag

Je mag tijdens een intake of sollicitatie wel vragen naar iemands vermogen om een bepaalde functie uit te oefenen: kan iemand bijvoorbeeld lange tijd achter het stuur zitten voor een chauffeursfunctie, een paar uur achter elkaar op een bureaustoel zitten zonder te staan voor een administratieve functie, of een paar uur achter elkaar staan in een horecafunctie.

 

Niet onbelangrijk

Een zwangere sollicitant, een vrouw met een kinderwens of met een gezin kan je allerbeste kandidaat zijn. Je wilt zo’n medewerker je klant niet ontzeggen alleen maar omdat ze een tijdje uit de running is in verband met haar verlof. Je klant mag zo’n sollicitant niet weigeren of op basis van haar kinderwens, zwangerschap of gezinssituatie niet aannemen.

 

Kom je erachter dat de inlener discrimineert?

Spreek hem hier dan op aan. Geef ook bij je kandidaat aan dat zij niet verplicht is vragen te beantwoorden over een eventuele zwangerschap, haar kinderwens of gezinssituatie.

 

Wij dragen ons steentje bij

Voor je SEU-examen leer je hoe je discriminatie kunt tegengaan. Wij besteden hier in ons opleidingsprogramma dan ook aandacht aan, zodat jij weet wat je kunt doen als je in aanraking komt met discriminatie tijdens je werk.

 

Voor Armslag geschreven door Evelien ten Duis
www.evelientenduis.nl


Deel dit artikel