Voorkom (dodelijke) ongelukken op de werkvloer

16 februari, 2020

Voorkom (dodelijke) ongelukken op de werkvloer

Het aantal ongelukken op de werkvloer neemt toe. Ook ongevallen met een dodelijke afloop komen steeds vaker voor. En dat terwijl er iets aan te doen is. Goede voorlichting voorkomt het nemen van onnodig risico, iets waar met name jongeren gevoelig voor zijn.

 

Jongeren vormen risicogroep

Volgens cijfers van Inspectie SZW komen arbeidsongevallen veel voor in de groep van 15 tot 24-jarigen. Met name in de metaalindustrie, de bouw en de agrarische sector komen veel ongelukken voor. Hierbij zijn de meest voorkomende het vallen van hoogte, geraakt worden door vallende objecten, gegrepen worden door bewegende delen en aanrijdingen.

 

Jouw rol als recruiter

Elk bedrijf is anders en iedere werkvloer kent andere gevaren. Door goed op de hoogte te zijn van de risico’s kunnen veel ongelukken voorkomen worden. Daar heb jij als recruiter een belangrijke rol in. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw kandidaat op de werkvloer, maar ook jij kunt helpen om de veiligheid te bevorderen.

 

Bespreek de risico’s

Met de opdrachtgever…
Bespreek altijd goed met je klant welke risico’s een uitzendkracht tegen kan komen en hoe gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. DOORZAAM heeft eenvoudig in te vullen arbochecklists. Op hun site vind je deze arbochecklists voor elke branche en in verschillende talen. Op het formulier geeft de opdrachtgever bijvoorbeeld aan wie de uitzendkracht inwerkt en bij wie hij met vragen terecht kan. Ook geeft hij aan wie de medewerker wijst op de risico’s op de werkvloer en welke beschermingsmiddelen hij nodig heeft.

… en met je kandidaat
Bespreek deze checklist met je kandidaat, voordat hij aan het werk gaat. Dit betekent dus dat hij de informatie dubbel binnenkrijgt: via jou én via de opdrachtgever. Je kunt je voorstellen dat als het om veiligheid gaat, je de informatie niet vaak genoeg kunt delen. Hoe beter je kandidaat gevaarlijke situaties herkent, hoe beter hij deze kan vermijden. Laat de kandidaat de arbochecklist ondertekenen en bewaar deze in het dossier van de kandidaat. DOORZAAM heeft ook een leuke ‘game‘ over veiligheid in verschillende sectoren. Die kan je ook aanbieden.

 

Bedrijfscultuur als risicofactor

Ook de bedrijfscultuur en het gedrag op de werkvloer heeft een belangrijke invloed op de mate waarin risico’s genomen worden. Zeker jonge mensen hebben de neiging zichzelf te overschatten en voelen zich vaak onsterfelijk. Bovendien is de werkdruk vaak hoog en willen medewerkers zich dan niet graag risico vermijdend gedragen. Dan is een klim op een hoge stellage snel gemaakt. Soms dus met gevaarlijke gevolgen.

 

Veiligheid als de norm

Veilig werken moet de norm zijn op de werkvloer. Maak dit onderwerp dus ook bespreekbaar met je klant. Zo zorgen jullie samen voor een veilige werkomgeving waarin ongelukken worden voorkomen en jouw uitzendkracht gezond en veilig kan werken.

 

Voor Armslag geschreven door Evelien ten Duis
www.evelientenduis.nl


Deel dit artikel